Vacatures

 

Secretaris/Coördinator Financiën, reageer snel!

Wil jij een bijdrage leveren aan de professionalisering van de NVBT en tegelijkertijd je netwerk
uitbreiden?

De Secretaris behoort tot het dagelijks bestuur en heeft overzicht over wat er in de vereniging
gebeurt. Een mooie kans om je te ontwikkelen.

 

De functie van secretaris bestaat uit meerdere onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren en archiveren. Ten tweede bewaakt de secretaris de uitgangspunten en het beleid van de vereniging. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures. Naast secretaris ben je ook coördinator financiën. In samenwerking met de externe penningmeester ben je ook verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en je vertaalt het beleid van de NVBT naar financiële middelen. De coördinator financiën heeft diverse taken om de kas te beheren en overzicht te behouden over de inkomsten en uitgaven van de NVBT. De taken zijn wisselend in frequentie gedurende het bestuursjaar.

 

Zin om deze kans te pakken? Lees dan verder voor onze vacature en over jouw nieuwe bestuursfunctie.


Lees hier de gehele vacaturetekst
»

 

 

Commissie Richtlijnen

Als NVBT participeren we in de commissie richtlijnen van de FVB. Dat is belangrijk en verantwoordelijk werk waar alle leden belang bij hebben.
In deze commissie worden onderzoeksartikelen gezocht in databases, geïnterpreteerd en middels richtlijnen in een verslag beschreven. Onlangs zijn onze twee NVBT leden (één tijdelijk) gestopt met hun werkzaamheden voor de commissie . We willen hen (Dimphy Fikke & Karen van Dooren)  heel hartelijk bedanken voor het werk dat zij verzet hebben.
Tegelijkertijd zijn we op zoek naar leden die hun taak willen en kunnen overnemen.

Lees hier de gehele vacaturetekst »