Wie verwijs ik naar beeldende therapie?


evaring vrouw angstBeeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin of relatie. Wanneer de verwijzer één of meerdere van de volgende indicaties herkent bij een cliënt is er de mogelijkheid om de cliënt naar beeldende therapie te verwijzen.

De cliënt:

  • heeft moeite met verbaal abstraheren en reflecteren of gebruikt juist te sterke verbaliteit en rationalisering als afweer.
  • heeft moeite met continuïteit in het contact te ervaren (het beeld blijft bestaan).
  • kan via experimenten met materialen en in vormgeving het eigen handelen en het eigen gedrag ervaren.
  • kan via materiaalervaring en vormgevingsprocessen emoties en gedrag leren ordenen en begrenzen.
  • kan geen woorden vinden voor zijn problematiek of ervaringen of er is sprake van een taboe op praten of het benoemen van bepaalde ervaringen.

 

Klachten en probleemgebieden

ADHD, angstklachten, burn-out, communicatieproblemen, depressie, dwangklachten, eetstoornissen, relatieproblematiek, onzekerheid, faalangst, pesten, agressief, spanningsklachten, traumatische ervaringen, negatief zelfbeeld, gedragsproblematiek, rouwverwerking, concentratieproblemen, seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidproblematiek, geremdheid, gezinsproblematiek, rationaliseren, identiteitsproblematiek, grenzeloosheid.