« Terug

 

Beleidsplan 2015-2020 en Jaarplan 2015 | Belangenbehartiging ZZP

 

Hieronder is de stelling uitgelicht uit het beleidsplan 2015-2020 en jaarplan 2015 dat betrekking heeft op de activiteiten van de belangenbehartiger ZZP van de NVBT.

Geef feedback!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLING 3.
In 2020 wordt de tevredenheid van vrijgevestigde beeldend therapeuten, over de wijze waarop de vereniging hun belangen behartigt, gewaardeerd met tenminste een 7.

 

Subdoelen:

  • In 2020 weten alle gemeentes waar en hoe en voor wie ze vaktherapie beeldend kunnen inkopen.
  • In 2020 zijn de gemeentes (in de vorm van wijkteams, jeugdteams e.d.) bekend met het bestaan van beeldend therapeuten en in welke gevallen ze kunnen doorverwijzen naar hen.
  • In 2020 wordt op alle POH-GGZ opleidingen een module vaktherapie gegeven door een vrijgevestigd vaktherapeut.
  • In 2020 hebben wij een bekende Nederlander bereid gevonden die ons naamsbekendheid geeft door of vanuit eigen ervaring of overtuiging ons beroep in de schijnwerpers weet te plaatsen.

 

Door de globale financiële crisis wordt er veel bezuinigd op de klinische zorg voor cliënten met psychische problemen en psychiatrische klachten. Het gevolg hiervan is dat er veel beeldend therapeuten ontslagen zijn de afgelopen jaren die veelal nu als vrijgevestigde hun weg proberen te vinden. De NVBT onderkent dat zij andere behoeften hebben en in een meer kwetsbare positie zitten dan zij die beschermd worden door CAO en vakbonden.

 

In 2015 wil de NVBT een start maken met de expliciete belangenbehartiging voor de groep vrijgevestigde beeldend therapeuten door hen te ondersteunen in hun positionering en profilering. We maken hier een bestuurslid voor vrij die zich enkel hier op richt. Zij zet een denktank op over hoe we dit het beste kunnen waarmaken. De denktank heeft als doel om allerlei ideeën te genereren waarmee we de wereld injecteren met het "beeldende therapie virus".

 

Er zijn natuurlijk ook al wel ideeën die wij levensvatbaar achten. Voor 2015 denken bijvoorbeeld aan het realiseren van de volgende activiteiten:

  1. Posters (voor verschillende doelgroepen) ontwikkelen, die men in de eigen praktijk, bij de huisartsen, op scholen etc. op kan hangen. Denk aan een foto van een cliënt die in een korte statement aangeeft waarom juist beeldende therapie hem/haar goed geholpen heeft.
  2. De NVBT academie. De denktank ontwikkelt een presentatie die alle vrijgevestigde beeldend therapeuten kunnen gebruiken om beeldende therapie onder de aandacht te brengen bij allerlei instellingen en verwijzers (denk aan: hogescholen en universiteiten van bijv. psychologie en social work, openbare gelegenheden als bibliotheken, (GGZ) instellingen, gemeenten, cliëntenraden, vakverenigingen en beroepsverenigingen van huisartsen, scholen, psychologen). Het bestuur zal actief deze instellingen gaan aanschrijven om voor te stellen dat een beeldend therapeut een presentatie komt geven. De presentatie is in onze ogen nodig om één herkenbaar verhaal te vertellen. Dit verstevigt het beeld van beeldende therapie dat we in de buitenwereld willen neerzetten. We zullen komen tot heldere definities van ons vak voor de verschillende doelgroepen, deze worden ook op de website geplaatst.
  3. Zelfstandigen congres in 2015. Het congres wordt in juni gehouden en biedt zelfstandig gevestigde leden de mogelijkheid zich op specifieke gebieden te scholen die met het ZZP'erschap te maken hebben. Daarnaast zullen we aan genodigden (verwijzers/collega's/verzekeraars) laten zien wat beeldende therapie inhoudt en voor wie het met name geschikt is. De denktank denkt mee over de inhoud van het congres.
  4. Vraagbaak zelfstandigen NVBT. We willen de informatie die voor zelfstandige vaktherapeuten beschikbaar is (op de FVB website en de LinkedIn ZGVT groep) ons volledig eigen maken, zodat we als vraagbaak kunnen functioneren voor beeldend therapeuten. We zien het ook als onze taak om onderwerpen die duidelijk spelen bij zelfstandigen vanuit het bestuur van de NVBT terug te koppelen naar de FVB om te kijken hoe hier op een constructieve manier aandacht aan besteed kan worden. Tegelijkertijd kunnen we discussies die door onwetendheid ontstaan voorkomen of eerder toelichten.

 

Geef feedback!

 

Bekijk het hele plan (PDF bestaande uit zes pagina's)