« Terug

 

Beleidsplan 2015-2020 en Jaarplan 2015 | Voorzitter en Belangenbehartiging

 

Hieronder staan twee stellingen uitgelicht uit het beleidsplan 2015-2020 en jaarplan 2015 die betrekking hebben op de activiteiten van de voorzitter en belangenbehartiger van de NVBT.

Geef feedback!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLING 1.
In 2020 is tenminste 75% van de leden trots op zijn/haar NVBT lidmaatschap

 

Subdoelen:

  • In 2020 behoort het tot de standaard procedures dat er om de vijf jaar een doelgroepenanalyse wordt gemaakt van de leden, waarmee het bestuur onderzoekt wat leden willen halen uit en brengen naar hun vereniging en op welke manier.
  • In 2020 wordt er naar aanleiding van een inventarisatie aangesloten bij de wensen en behoeften van leden op verschillende gebieden.

 

Voor 2015 betekent het dat het bestuur van de NVBT wil achterhalen wat leden trots maakt op hun vereniging.

 

Trots zijn betekent volgens ons dat je…

  • zelf ook actief wil mee doen met de vereniging
  • laat zien wat een ieder goed gedaan heeft
  • gewaardeerd wordt
  • ziet dat het bestuur de NVBT goed organiseert
  • ziet dat het bestuur van de NVBT zich voor je inzet doordat zij je belangen behartigt bij zorgverzekeraars, politici en de publiciteit niet schuwt.

 

Het betekent dat we de leden nog beter moeten leren kennen. We moeten weten wat mensen verwachten van hun lidmaatschap en de richting die wij willen op gaan goed communiceren. Ook moeten we achterhalen waarom mensen hun lidmaatschap opzeggen en daarvan leren. Wanneer leden irreële verwachtingen hebben, moet hierover een dialoog gestart worden.

 

STELLING 2.
In 2020 participeert tenminste 33% van de leden actief in een werkgroep* of het bestuur van de NVBT of de FVB.

* commissie, kennisnetwerk, regiogroep , stuurgroep, CPMO, expertgroep, studentencommissie, redactie van het vaktijdschrift.

 

Subdoelen:

  • In 2020 weten leden welke activiteiten er door de vereniging worden georganiseerd
  • In 2020 zijn leden actief en zich ervan bewust dat dit ook noodzakelijk is.

 

Voor 2015 betekent dit dat we de leden willen motiveren en enthousiasmeren om zelf invulling aan hun lidmaatschap te geven. Het betekent een attitudeverandering bij de leden van consument van de vereniging naar participerend lid. Het besef moet gaan groeien bij leden dat zij zelf mede de vorm en inhoud bepalen. Het begrip participeren sluit aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkeling dat mensen hun lot meer in eigen hand moeten gaan nemen. Als hulpverleners zijn we natuurlijk "ever learning praticioners" maar wordt er ook meer en meer verwacht dat we zelf sturing aan ons leerproces geven. Wij denken, net als de FVB, dat kennisnetwerken daarin een belangrijke bijdrage gaan leveren. Het bestuur van de NVBT wil deze ontwikkeling dan ook actief gaan stimuleren door hier veel energie en middelen op in te zetten.

 

Om zelf sturing te kunnen geven is het van belang dat de NVBT telkens in een vroeg stadium haar activiteiten middels nieuwsflitsen, berichten op Facebook , Twitter en de website plaatst. Studenten beeldende therapie worden vanaf het 3e jaar actief benaderd en willen we betrekken bij de NVBT; o.a. via de studentencommissie. Nieuwe leden blijven een keer per jaar uitgenodigd worden om ze wegwijs te maken in de vereniging en de activiteiten waaraan men kan deelnemen. Samen met de FVB wordt een plan ontwikkeld over hoe we deze informatie het beste aanbieden. Hier zal ook gezamenlijke scholing op worden ingezet.

 

Geef feedback!

 

Bekijk het hele plan (PDF bestaande uit zes pagina's)