Kennisnetwerken


werkveldgroepenKennisnetwerken zijn multidisciplinair en bestaan uit leden uit verschillende vakdisciplines die zich actief bezig houden met kennisinnovatie en het ontwikkelen van producten en modulen van een bepaalde cliëntenpopulatie bijv. eetstoornissen, kind & jeugd, persoonlijkheidsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen etc. Een groep kan bestaan uit 8 tot 12 leden en hebben bijeenkomsten van 3 tot 6 keer per jaar en allen zijn werkzaam in het betreffende werkveld en lid van een van de lidverenigingen van de FVB.

 

Werkveldgroepen bestaan uit leden die zich actief bezig houden met beeldende therapie en hun doel is het ontwikkelen van producten en modulen over een bepaalde doelgroep bijv. eetstoornissen, kind & jeugd, persoonlijkheidsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen etc. Een groep kan bestaan uit 4 tot 8 leden en hebben bijeenkomsten van 3 tot 6 keer per jaar en allen zijn werkzaam in het betreffende werkveld en lid van de NVBT.


Op de Algemene Ledenvergadering van 8 november 2013 is het plan voor het opzetten van werkveldgroepen binnen de vereniging door de aanwezige leden goedgekeurd en hebben een aantal leden zich gemeld om te helpen met het realiseren hiervan.


De FVB en NVBT vindt de opzet van werkveldgroepen erg belangrijk en organiseert ook speciale studiedagen alleen voor werkveldgroepen.

 

Op dit moment zijn de werkveldgroepen in oprichting. LVB, affectregulerende vaktherapie en oncologie zijn gestart, anderen zijn in oprichting. Heb je belangstelling om in een werkveldgroep deel te nemen neem dan contact op met Truus (Kennisinnovatie): nvbt.kennisinnovatie@vaktherapie.nl.

 

Werkveldgroep LVB

Lees hier de nieuwsbrief van december 2016 van het kennisnetwerk LVB.
Lees hier de nieuwsbrief van mei 2016 van de werkveldgroep LVB.

Lees hier de nieuwsbrief van januari van het kennisnetwerk LVB.

Lees hier de nieuwsbrief van juni van het kennisnetwerk LVB.

 

 

Werkveldgroep Affectregulerende Vaktherapie

Lees hier nieuws van het kennisnetwerk ArVt
Lees hier over het kennisnetwerk van Affectregulerende Vaktherapie.